Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego udostępnia dokumentację medyczną:
1. pacjentowi,
2. przedstawicielowi ustawowemu pacjenta,
3. osobie upoważnionej przez pacjenta,
4. organom i podmiotom uprawnionym do dokumentacji na mocy przepisów prawa.

Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1. osobie upoważnionej przez pacjenta za życia,
2. osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym,
3. osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia, w takim przypadku zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej wyraża sąd.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana m.in.:
1. do wglądu,
2. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii, wydruku,
3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta,
4. na informatycznym nośniku danych.

Pliki do pobrania:

Zasady i tryb udostępniania dokumentacji medycznej – Załącznik 3 do Regulaminu Organizacyjnego

Zasady i tryb udostępniania dokumentacji medycznej – Załącznik 3 do Regulaminu Organizacyjnego -archiwalny

Oświadczenie pacjenta dotyczące udostępnienia dokumentacji medycznej oraz informacji o stanie zdrowia - Załącznik Nr 3a do Regulaminu Organizacyjnego

Oświadczenie pacjenta dotyczące udostępnienia dokumentacji medycznej oraz informacji o stanie zdrowia - Załącznik Nr 3 a do Regulaminu Organizacyjnego-archiwalny

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej – Załącznik 3b do Regulaminu Organizacyjnego

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej – Załącznik 3 b do Regulaminu Organizacyjnego-archiwalny

Oświadczenie osoby bliskiej pacjenta zmarłego pacjenta w związku z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji medycznej – Załącznik 3 c do Regulaminu Organizacyjnego

Oświadczenie osoby bliskiej pacjenta zmarłego pacjenta w związku z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji medycznej – Załącznik 3 c do Regulaminu Organizacyjnego-archiwalny

Cennik odpisów/ wydruku/kserokopii dokumentacji medycznej – Załącznik 3 d do Regulaminu Organizacyjnego

Cennik odpisów/ wydruku/kserokopii dokumentacji medycznej – Załącznik 3 d do Regulaminu Organizacyjnego-archiwalny

Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej w okresie 01.09.2022 do 31.11.2022 r.

Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej w okresie 01.06.2022 do 31.08.2022 r.-archiwalny       

Metryczka

Osoba, która wytworzyła informację:
Dyrektor-Alicja Skindzielewska
Osoba, która odpowiada za treść informacji:
Iwona Serwatka
Osoba, która wprowadziła informację:
Łukasz Bacławski
Data wytworzenia:
12-10-2021
Data udostępnienia:
12-10-2021 07:50

SP ZOZ MSWiA w Białymstoku

im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

ul. Fabryczna 27,

15-471 Białystok

Sekretariat:
(47) 710 41 00

Fax: (47) 710 41 01

E-mail:
sekretariat@zozmswia.bialystok.pl

Logo

Powrót na początek strony