Władze i struktura organizacyjna

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje w zakresie zarządzania Zakładem, nie zastrzeżone do kompetencji innych podmiotów w Statucie lub innych przepisach prawa, ponosząc za nie określoną prawem odpowiedzialność. Dyrektor upoważniony jest do dokonywania czynności prawnych w imieniu Zakładu. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców kierownika, głównego księgowego, naczelnej pielęgniarki i kierowników podległych im jednostek lub komórek organizacyjnych określonych w regulaminie organizacyjnym Zakładu.

Metryczka

Osoba, która wytworzyła informację:
Dyrektor-Alicja Skindzielewska
Osoba, która odpowiada za treść informacji:
Paweł Szynkowski
Osoba, która wprowadziła informację:
Paweł Szynkowski
Data wytworzenia:
14-10-2021
Data udostępnienia:
14-10-2021 14:11

SP ZOZ MSWiA w Białymstoku

im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

ul. Fabryczna 27,

15-471 Białystok

Sekretariat:
(47) 710 41 00

Fax: (47) 710 41 01

E-mail:
sekretariat@zozmswia.bialystok.pl

Logo

Powrót na początek strony