Cel działalności

Celem Zakładu jest:

1) wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie w jednostkach i komórkach organizacyjnych Zakładu świadczeń zdrowotnych określonych w regulaminie organizacyjnym Zakładu;
2) realizacja zadań dydaktycznych i badawczych, w szczególności badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym z wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;
3) promocja zdrowia.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku
im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego stawia na wysoką jakość świadczonych usług, kształcenie personelu i respektowanie praw pacjenta zawartych w obowiązujących przepisach.

Metryczka

Udostępniający:
SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego
Osoba, która wytworzyła informację:
Paweł Szynkowski
Osoba, która odpowiada za treść informacji:
Paweł Szynkowski
Osoba, która wprowadziła informację:
Paweł Szynkowski
Data wytworzenia:
12-10-2021
Data udostępnienia:
12-10-2021 07:43
Data modyfikacji:
14-10-2021

SP ZOZ MSWiA w Białymstoku

im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

ul. Fabryczna 27,

15-471 Białystok

Sekretariat:
(47) 710 41 00

Fax: (47) 710 41 01

E-mail:
sekretariat@zozmswia.bialystok.pl

Logo

Powrót na początek strony